AVÍS LEGAL

IDENTITAT I TITULAR DEL WEB:
Web: www.quanpassitotaixo.eu
Titular: Sílvia Blavia Díaz, d’ara en endevant TEATREM
Direcció de contacte: Manresa, Barcelona – Espanya
Email: info@teatrem.cat

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL:
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a TEATREM i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de TEATREM.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de TEATREM, tret que s’estableixi expressament el contrari.

Qualsevol contingut que pugui aparèixer en aquesta web els drets d’autor de la qual i propietat intel·lectual siguin d’un tercer, estaran degudament assenyalats.

TEATREM no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

CONDICIONS D’ÚS:
L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació. TEATREM, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.
L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS:
Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per TEATREM, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL:
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de MANRESA.